RANGKAIAN

SABA ialah berasal dari huruf pertama perkataan Melayu di dalam perkhidmatan kejuruteraan iaitu Struktur, Awam dan Bekalan Air.

Setia, Amanah, Bekerjasama dan Adil menjadi asas pegangan kepada kakitangan SABA Consultant dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Dimana Sentiasa Cemerlang menjadi motto syarikat.Statik Pengujung: